www.Gusinje-Plav.com

EURO Gusinje organizuje PIKNIK 2017 - Nedelja, 30 jul - GERMAN MASONIC PARK, 89 Western Highway, Tappan, NY 10983
Memorijalni fudbalski turnir "ENVER KAČAMAKOVIĆ" - Plav, 25. i 26. jul 2017.    (24. jul 2017)
   Plav - Kao i svake godine tako i ove, 25 i 26 jula, odrzace se tradicionalni memorijalni fudbalski turnir "ENVER KAČAMAKOVIĆ". Utakmice se igraju na stadionu Fk Jezera. Organizator turnira je hadzi Ragip Čekić iz New Yorka.
Ucesnici ovogodisnjeg turnira su:
Fk Ibar iz Rozaja,
Fk Berane iz Berana,
Fk Jezero iz Plava
Ekipa "DIJASPORA".
Utakmice prvog kola se igraju 25. jula u 16 i 30 h, a druga u 18 i 30 h. Narednog dana, 26. jula, porazeni iz grupa igrace za trece mjesto u 16 i 30, a finale u 18 i 30.
Igraci iz dijaspore mogu u Plavu da se jave Saljihu Bajraktarević br.tel 069803685 i Besimu Ahmemulić na broj 060022014, a u Gusinju mogu da se prijave kod Mihreta-Miša Radončić na tel. broj 917 815 6223 (viber). (Gusinje Plav Press)
"Otišao sam u KRAÐU, nisam imao namjeru bilo koga da ubijem"    (24. jul 2017)
Jedan od osumnjicenih za ubistvo Gordane Dašic (84), Bjelopoljac Aleksandar Konatar (35) priznao je "Vijestima" da je 31. maja otišao u kucu Plavljana da ih opljacka, ali tvrdi da nema veze sa ubistvom starice i mucenjem njenog supruga Vuka Dašica (86).
Konatar i Plavljanin Marko Šoškic (24) osumnjiceni su da su posljednjeg dana maja, tri sata poslije ponoci, provalili u kucu starijeg bracnog para, a potom tražeci novac, ugušili ženu, a njenog osamdesetdvogodišnjeg supruga teško povrijedili. U pismu poslatom "Vijestima", koje je "Vijestima" dostavio njegov branilac, advokat Damir - Dado Lekic, piše da je vidio Gordanu prekrivenu pokrivacem, ali da mu je Šoškic rekao da je pokrio jer se onesvijestila.
"Tacno je da sam sa Markom Šoškicem došao na ideju da ukrademo novac od Dašica. Tacno je da smo 31. maja ušli u njihovu kucu, kroz prozor od podruma, i stepenicama iz hodnika popeli se u hodnik na prizemlju, ali tada smo se razdvojili. Ušao sam u sobu u kojoj je spavao Vuk Dašic, a Marko u sobu u kojoj je spavala Gordana Dašic”, tvrdi Konatar.
Bjelopoljac objašnjava da je u sobi zatekao Vuka kako spava, uhvatio ga za ruke i rekao mu da mu nece uraditi ništa, ali da mu mora reci gdje drže novac.
"Rekao sam mu da ne brine. Odgovorio je da im je novac u banci i da jedino ima nešto novca u staklenoj posudi. Za vrijeme dok sam boravio u Vukovoj sobi nijesam mogao da vidim što se dešava u sobi u kojoj su se nalazili Marko i Gordana. U jednom trenutku u sobu u kojoj sam se nalazio sa Vukom ulazi Marko, rekao sam mu da ostane tu, da bih ja otišao na prvi sprat da potražim novac. Poslije toga nisam mogao da vidim što se dešavalo u sobi u kojoj je ostao Vuk", napisao je osumnjiceni za zlocin u plavskom selu Brezopjevice.
Dodaje da se vratio u Vukovu i Šoškicu rekao da Dašici nemaju novca u kuci, osim toga što je pronašao na spratu.
"Rekao sam mu da nema više novca i da treba da idemo odatle. U tom trenutku u sobi sam vidio pušku. Marko je uzeo. Kad smo izlazili iz kuce ušli smo u prostoriju u kojoj je bila Gordana. Vidio sam da je prekrivena pokrivacem i pitao Marka šta joj je. Odgovorio mi je da se onesvijestila od straha kada ga je ugledala. Nakon toga sa puškom i novcem iz posude napustili smo njihovu kucu. Nijesam imao namjeru bilo koga da ubijem, niti povrijedim i nisam to uradio. Nisam ubio Gordanu Dašic i nijesam povrijedio njenog muža. Otišao sam u kradu i potpuno sam spreman da odgovaram za to", napisao je on.
Prema spisima iz istrage, Konatar i Šoškic staricu su ubili zbog 600 eura i puške. Plavljanin Nikola Kneževic osumnjicen je da im je pomagao nakon ubistva.(Kolektiv.me)
Ika Ibric donirala za udruzenje EURO Gusinje i poodicu rah. Fahrudina Korac iz Rozaja    (24. jul 2017)
   Od nase dugogodisnje čitateljke iz New Yorka Ike Ibric, nedavno su stigle donacije za humanitarno urduzenje EURO Gusinje i porodicu rah. Fahrudina Korac iz Rozaja.
Humanitarnom udruzenju EURO Gusinje ona je donirala $100.
Ika Ibric za porodicu rah. Fahrudina Korac iz Rozaja je donirala $60.
Takodje od Kemala A. Koljenovica smo dobili spisak novih donatora za ovu porodicu, koji su donirali novih $1,390. To su: Senad Bajraktarevic $100,Zuvdija Kucevic $50, Murat Koljenovic $20, Emro Cecunjanin $150, Elvis Seferagic $20, Bajram Kolašinac $100, Orlo Music $100, Nijal Dešic $100, Huso Feratovic $200, Mirsad Redžic $50, Remzo Kolenovic $100, Murat (Zajov) Kolenovic $100, Husna Feratovic $100, Abedin Music $100 Ermin i Bela Cekic $100.
Za ovu porodicu ukupno u SAD je prikupljeno $12,700, plus 500 eura, 1,200 kanadskih $ (Gusinje Plav Press)
Prodajem kucu u Plavu    (24. jul 2017)
  Velicina objekta: u osnovi 11,3 m2 x 7,30 m2 = 82,49 m2. Objekat posjeduje:
   1. P0drum 2 x 33,17 m2 = 66,34 m2
   2. Prizemni dio - prostor se koristi kao poslovni prostor:   Velicine 53,48 m2 + mokri cvor 1,50 m2 = 59,98 m2
   3. Dva sprata za stanovanje:
  Prvi sprat povrsine 81,55 m2
   Drugi sprat povrsine 80,35 m2

  Ukupna stambena povrsina ....... 161,90 m2
   UKUPNA KORISNA POVRSINA KUCE (stambeni i poslovni prostor) .........255,05 m2
   Kontakt telefon: + 381 63 741 0525 (viber).


Humanitarno udruzenje EURO Gusinje organizuje klanje KURBANA u zavicaju    (23. jul 2017)
   "Nakon sto smo poslednjih nekoliko godina veoma uspjesno organizovali klanje KURBANA u zavicaju, odnosno u Gusinju i Plavu, nas Upravni odbor je odlucio da i ove godine za sve one koji zele preko naseg udruzenja mogu da obave klanje KURBANA, koji ce se dijeliti u Gusinju i Plavu.

O ostalim detaljima, vezanim za cijenu KURBANA i rok do kada se moze vrsiti uplata istih, nasi sugradjani u Njujorku i okolini bice uskoro obavijesteni"
- stoji su saopstenju Upravnog odbora humanitarnog udruzenja EURO Gusinje iz Njujorka, koje je dostavljeno nasoj redakciji. (Gusinje Plav Press)
PRODAJEM KUCU U STROGOM CENTRU PLAVA "STARI GRAD"    (23. jul 2017)
PRODAJEM KUCU U STROGOM CENTRU PLAVA "STARI GRAD".
ATRAKTIVNA LOKACIJA. CIJENA PO DOGOVORU
INFO. TEL. + 382 68 461 833 i vayber +382 67 018 162
DAN DIJASPORE 2017 - Grebaje, 31. jul 2017    (23. jul 2017)
POŠTOVANI SUGRADJANI
POZIVAMO VAS NA TRADICIONALNI

DAN DIJASPORE 2017

koji se odrzava u Grebajama
31. jula 2017. godine.

Za ovaj dan priredjujemo bogat kulturno-zabavni program.

DOBRODOŠLI !

Organizaror i donator:
Fondacija Gusinje

Pod pokroviteljstvom:
Opštine Gusinje
Vlast u Plavu optužuje Gusinje – Zbog vas ne možemo da se razvijamo!    (23. jul 2017)
   Povodom Dana opštine Plav u sali Centra za kulturu održana je svečana sjednica Skupštine opštine, na kojoj je predsjednik SO Izet Hadžimušović, čestitajući građanima Dan opštine, pozdravio malobrojne prisutne, podsje­tivši na istorijat ovog datma.
Svečanoj sjednici su prisustvovali potpredsjednik Vlade Rafet Husović, ministarka bez portfelja Marija Vučinović, predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Sulejman Ugljnin, predsjednik grada Novog Pazara, predstavnici opština Rožaje, Pljevlja, Budva, Herceg Novi, Kotor i Andrijevica, kao i predstavnici vjerkih zajednica i drugi gosti i zvanice.
"Formiranjem opštine Gusinje, opština Plav je ostala bez trećine te­ri­to­ri­je i sta­nov­ni­štva i vi­še od tre­ći­ne bu­džet­skih pri­ho­da, a či­tav pre­đa­šnji lo­kal­ni pre­di­men­zi­o­ni­ra­ni jav­ni sek­tor ko­ji je pro­jek­to­van i or­ga­ni­zo­van za op­šti­nu od oko 20.000 sta­nov­ni­ka ostao je na te­ret op­šti­ne Plav. Zbog neo­prav­da­nog ka­šnje­nja u ve­zi po­dje­le imo­vi­ne i pre­u­zi­ma­nja za­po­sle­nih od stra­ne Op­šti­ne Gu­si­nje, vi­še od tri go­di­ne sve oba­ve­ze iz­mi­ru­je Op­šti­na Plav -po osno­vu na­sli­je­đe­nih za­jed­nič­kih kre­di­ta, oba­ve­ze pre­ma iz­vo­đa­či­ma ra­do­va i za objek­te ko­ji su ra­đe­ni u Gu­si­nju. Ta­ko­đer, tu su i oba­ve­ze pre­ma re­pro­gra­mu po­re­za i do­pri­no­sa svih za­po­sle­nih, kao i is­pla­ta pla­ta rad­ni­ci­ma sa te­ri­to­ri­je op­šti­ne Gu­si­nje u or­ga­ni­ma lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve i u jav­nom sek­to­ru op­šti­ne Plav, a raz­gra­ni­če­njem tre­ba da ih pre­u­zme Op­šti­na Gu­si­nje. Sa­mo po osno­vu tog ne­pre­u­zi­ma­nja Op­šti­na Plav je is­pla­ti­la pre­ko mi­li­on i dve­sta hi­lja­da eura. Za­to i s ovog mje­sta ape­lu­jem na Vla­du Cr­ne Go­re da se iz­vr­ši pri­ti­sak na dr­žav­nu ar­bi­tra­žnu ko­mi­si­ju da se taj pro­ces raz­gra­ni­če­nja konačno privede kraju”, istakao je Šahmanović... nastavak teksta
Ruždija Jarović: Pojedinci su razočarani što članovi njihovih minijaturnih udruženja nijesu primljeni u Savjet za saradnju sa iseljenicima Crne Gore    (23. jul 2017)
   Vlada Crne Gore formirala je prošle godine Savjet za saradnju iseljenicima, a za potpredsjednika je izabran Ruždija Jarović, član jednog od najuspješnijih i najbrojnijih iseljeničkih udruženja - “Euro Gusinje” iz Njujorka.
Iako su pojedina iseljenička udruženja iskazala nezadovoljstvo zbog toga što njihovi kandidati nijesu izabrani u Savjet, Jarović kaže da su pored njega iz Sjedinjenih Američkih Država izabrana još dva člana iz udruženja koja su prepoznata po svom radu, te da nema nikakvog govora da je taj izbor bio pogrešan.
“Za sva udruženja važila su ista pravila: da kanditat ima biografiju o aktivnostima u udruženju, a udruženje je moralo da dokaže da ima rezultate u radu, kao i planove za budućnost. Zainteresovani su poslali aplikacije i ko je ispunio uslove njihov član je primljen. Po mojim saznanjima, nijedno udruženje iz dijaspore Crne Gore nije imalo primjedbu na ono što je tadašnja vlada tražila od udruženja. Sva udruženja imala su pravo učešća, bez obzira na vjersku i nacionalnu pripadnost i političko opredjeljenje. Zamislite situaciju: neko prihvati sve tražene uslove i prijavljuje čak tri kandidata, a kada ne ispuni uslove ne priznaje ono što je na početku prihvatio! Nažalost, pojedinci su sebe vidjeli kao političkog lidera, čekajući pobjedu DF-a i ostalog djela opozicije, da dođu tamo gdje im je obećavano”, kazao je na početku razgovora za Portal Revije Fokus Jarović... nastavak teksta
Prodaje se livada u Gusinju, sa predivnim pogledom i panoramom Gusinjske kotline   (22. jul 2017)
U Gusinju se prodaje livada (podijeljena na placeve) povrsine od 40 ari, povoljna za gradnju kuca. Ukupno je 8 placeva od po 5 ari, i svaki se moze kupiti zasebno. Nalazi se na raskrsnici puteva Gusinje - Plav i Gusinje - Grnacar, na veoma atraktivnoj lokaciji i predivnim pogledom i panoramom Gusinjske kotline. Placevi imaju put i sredjene imovinsko-pravne odnose (vlasnistvo 1/1).
Za vise informacija zvati u Gusinju na : 382 69 754 025 (Viber)

Dani borovnice u Budvi: Sa obale Visitora do obale Jadrana    (22. jul 2017)
   Kao rezultat saradnje Turističkih organizacija Budve i Plava, ali i povezivanja južne i sjeverne regije Crne Gore tokom glavne turističke sezone, u Budvi će se u ponedeljak, 24.07.2017. u 20 sati i 30 minuta održaće se promocija 18. manifestacije „Dani borovnice“.
Na Trgu slikara, ispred Starog grada, brojnim turistima i mještanima predstaviće se beračice borovnica u pratnji tamburaša i folklornog ansambla.
Cilj ovakvih projekata je promocija raznolikosti i bogatstva turističke ponude naše države.
Manifestaciji u Budvi će prisustvovati Orhan Šahmanović – predsjednik Opštine Plav, Edin Jadadić – direktor TO Plav i Sulejman Šabović – direktor Centra za kulturu Plav.
Prodaje se imanje u Dosudje kraj Gusinja (22. jul 2017)
Vrlo rijetka prilika za kupovinu velikog imanja sa ili bez kuce u Dosudje kraj Gusinja. Imanje i kuca su u neposrednoj blizini glavne ceste, sa predivnim pogledom i locirani su na zadivljujucoj povrsini od 88 ari. Prva polovina imanja sa kucom, nikada nije bila koristena i moze posluziti kao polazna osnova za potrebe vase porodice. Drugi dio imanja je pogodan za izgradnju novih objekata, za vise porodica, koje zele da su blizu jedna pored druge.
Rijetka (ako ikada) prilika da ove velicine i lokacije objekat dolazi na trziste. Cijena po dogovoru.
Idealno za prodati jednom kupcu ili vise njih, ali cemo prihvatiti i deobu imanja i ponude za kupovinu od najmanje 20 ari.
Prodavac zivi u New Yorku. Za vise informacija nazovite na 917-671-8099 ili pisite na e-mail dradoncic76@gmail.com
Na ahiret je preselio Ramo Aksalic    (1925 - 2017)   (22. jul 2017)
Dana 21. jula 2017 u New Yorku je preselio na ahiret Ramo Aksalic u 92 godini života.
Zdravoglava se održava u subotu, 22 jula od 2 sata posle podne do 11 navece u našoj Ali-pasinoj džamiji u Astoriji. Dženaza će se naknadno obaviti u Vitomirici kod Peći, Kosovo
Ožalošćeni: sinovi Hako, Dževat i Hilmija, kćerke Hurmeta i Hilda, i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji.
Svi smo Allahovi i svi se Njemu vracamo
Krenula pobuna na sjeveru Crne Gore: Danas u Plavu održan protest    (21. jul 2017)
  Danas je u Plavu kako je i najavljeno u “Pet do dvanest”, krenula pobuna na sjeveru Crne Gore zbog mini hidrocentrala, koje su krenule da se izgradjuju po čitavom sjevernom regionu, od Plava, Adnrijevice, Murina, Berana, do Bijelog Polja i drugim opštinama na sjeveru, a što je razlog da se danas na protestu okupe gradjani iz ovih opština koji se protive izgradnji.
Iber Hoti predstavnik organizicionog odbora, za Portal sjever Crne Gore je kazao, da su danas poslali jasan odgovor, da neće dozvoliti izgradnju mini hidrocentrala i dozvoliti da ostanu bez vode. Jedan od osnovnih naših zahtjeva je da Vlada Crne Gore poništi sve koncesione ugovore dosada potpisane, a koji nijesu završeni, da Vlada Crne Gore preispita i ekonomski izračuna računicu za mogućnost zatvaranja i postojećih mini hidoelektrana, jer tamo gdje se naprave hidroelektrane nastaje pustoš i nema ničega.
Takodje, donijeli smo zaključak i predložili da Skupština Crne Gore donese moratorijum na izgradnju mini hidrocentrala, na vodoticima rijeka sjevera Crne Gore , sledećih 50 godina. Ovdje nećemo stati! Nastavićemo borbu za naša prava, jer bez vode mi nemamo života. Nastavljamo sa protestima, od Andrijevice, Berana, Kolašina i u svim opštinama na sjeveru Crne Gore, gdje su ugroženi vodotoci rijeka,kazao je za Portal sjevercg predstavnik organizicionog odbora protesta Iber Hoti. (Sjevercg)

Prodavnica "Royal Kitchen & Bath Corp" - vlasnik Almir Bektesevic  (21. jul 2017)
Pogledajte sta za vase kuhinje nudi prodavnica "Royal Kitchen & Bath Corp" u Astoriji, vlasnistvo Almira Bektesevica.

Gusinje posjetila ministarka javne uprave u Vladi Crne Gore g-dja Suzana Pribilovic    (21. jul 2017)
   Danas je u zvanicnoj posjeti opstini Gusinje boravila ministarka javne uprave u Vladi Crne Gore g-dja Suzana Pribilovic sa svojim saradnicama. Tokom sastanka sa gdjicom Anelom Cekic predsjednicom opstine Gusinje i njenim saradnicima razmijenjene su informacije o funkcionisanju opstine Gusinje.
Teme razgovora bile su, izmedu ostalog, uloga jedinica lokalnih samouprava u procesu reforme javne uprave, potencijalna saradnja pri realizaciji projekata iz oblasti E-uprave i kljucni razvojni projekti opštine. Takodje se govorilo o razgranicenju opstina Gusinje i Plav, ucincima arbitrazne komisije kao i o prijedlozima novih Zakona o lokalnoj samoupravi i finansiranju lokalnie uprave.
Ministarka Suzana Pribilovic je sa predsjednicom opstine Anelom Cekic posjetila i tradicionalnu Gusinjsku sobu.
Sastanku su u ime opstine Gusinje prisustvovali i Dzenadin Radoncic, predsjednik skupstine, Huso Brdakic, potpredsjednik opstine, Hasret Radoncic, glavni administrator i Sefkija Bektesevic, sekretar za opstu upravu i drustvene djelatnosti. (Gusinje Plav Press)
Enis Deljanin donirao $500 za urduzenje EURO Gusinje    (21. jul 2017)
  Sad vec slobodno mozemo reci da je postala ustaljena praksa da Enis Deljanin lijepom donacijom svake godine pred tradicionalni Piknik obraduje udruzenje EURO Gusinje.
Ostao je dosledan i ovoga puta, onako kako on zna, donirajuci $500.
Upravni odbor humanitarnog udruzenja EURO Gusinje se najsrdacnije zahvaljuje Enisu na ovoj donaciji.
P.S. Jos da vas podsjetimo da u nedelju, 30 jula 2017, humanitarno udruzenje EURO Gusinje organizuje tradicionalni Piknik 2017, na adresi
GERMAN MASONIC PARK
89 Western Highway, Tappan, NY 10983
Prodajem imanje u Gusinju    (21. jul 2017)
Prodajem u Gusinju imanje od 77 ari. Udaljeno je 500 metara od centra grada. Pogodno za placeve. Posjeduje prikljucke za vodu, struju i kanalizaciju.
Kontakt informacije:
069 895 451 ili 1-201 213 4341.

Ko i zašto pokušava da "pocijepa" i iskompromituje Bošnjacku stranku i njene lidere    (18. jul 2017)
  Istovremeno, medutim, ne jenjava ni gorljivi entuzijazam kada su u pitanju pokušaji kompromitacije Bošnjacke stranke i njenih lidera, sa jasnim ciljem - demontaže aktuelne vladajuce koalicije u kojoj BS participira sa dva poslanicka mandata u zakonodavnoj i više znacajnih funkcija u izvršnoj vlasti, racunajuci i mjesto potpredsjednika Vlade Crne Gore.
Legitimitet takvih nastojanja nije, naravno, sporan ali pravci iz kojih dolaze najžešci udari, još više struktura najbeskompromisnijih „udaraca“ veoma su zanimljivi. Pocev od Bošnjacke demokratske zajednice bivšeg novopazarskog muftije Muamera Zukorlica, pa do lidera Socijaldemokratske partije Crne Gore Ranka Krivokapica, bivšeg predsjednika crnogorskog parlamenta, vec više od dvije godine cini se sve da se lider BS Rafet Husovic sa saradnicima predstavi marionetom „režima Mila Ðukanovica, protivno najvitalnijim interesima Bošnjaka“.
Zukorliceva filijala BDZ instalirana posredstvom njegovog povjerenika za takozvani južni Sandžak, hafiza Abdurahmana efendije Kujevica i bivšeg potpredsjednika Bošnjacke stranke Hazbije Kalaca iako se, osvajanjem samo jednog odbornickog mandata u rožajskoj Skupštini, u prethodnim izbornim ciklusima nije narocito proslavila, svakako je koloritna pojava na ovdašnjoj politickoj sceni.
Njen lider i najbliži mu saradnici posebno su došli do „izražaja“ tokom podgorickih demonstracija DF-a, upamcenih, izmedu ostalog, i po pecenom prasetu. Nije to smetalo Kalacevoj BDZ koja se unisono pridružila, ucestvujuci na protestima, zahtjevima Demokratskog fronta za smjenu legalno izabrane vlasti. U meduvremenu, nijesu propuštali ni jednu priliku da na razne nacine dezavuišu politiku Bošnjacke stranke proglašavajuci je antibošnjackom, u cemu su imali veoma raznovrsnu potporu novopazarske centale BDZ.
Upravo odatle najcešce su i plasirane (dez)informacije o navodno dramaticnim raskolima unutar opštinskih organizacija, zatim glavnog odbora, pa i predsjedništva BS; o nezadovoljnom dijelu clanstva, a posebno medu intelektualcima i tako redom... U antikampanju su ukljucivane i pojedine bošnjacke kulturne zajednice, koje su, zapravo, lokalne nevladine organizacije, a programski i finansijski su vezane za Muftijstvo Sandžacko iz Novog Pazara. (Kolektiv.me)
HAMDOVA STAZA 2017 - 28, 29 i 30 jula 2017   (21. jul 2017)
Porodica rahmetli Hamdije-Hamda Čekića i Planinarsko društvo "Karanfil" Gusinje
Organizuju 28. 29. i 30. jula tradicionalni medjunarodni planinarski skup pod motom
DRUŽŽENJEM   PROTIV   ZABORAVA    i uspon HAMDOVOM STAZOM   

V A L U ŠŠ N I C A    2 0 1 7.

P R O G R A M    D R U ŽŽ E NJ A

Medijski sponzor ove manifestacije web magazin Gusinje-Plav.com
ELEMENTS DENTAL OFFICE Astoria - Dr. Abdulla S. Zoobi, DDS  (20. jul 2017)
Lijep osmjeh počinje ovdje... Očekujte najbolje !
Danas, višše nego ranije, ljudi imaju potrebu da vode računa o svom zdravlju i izgledu. Oralno zdravlje je jedan od najvažnijih pokazatelja dobrog opššteg zdravlja i značajno doprinosi prijatnoj spoljaššnosti.
Redovne posjete stomatologu ključ su Vaššeg dobrog oralnog zdravlja i lijepog osmjeha. Na taj način čuvate zdravlje svojih zuba i sprečavate ostale zdravstvene probleme.
Stomatološška ordinacija ELEMENTS DENTAL sa office-ma u Astoriji i Manhattnu, pruza Vam kompletnu stomatološšku uslugu u prijatnoj i opušštenoj atmosferi, a našša poslovna filozofija zasniva se na stručnom i kvalitetnom pristupu svakom pacijentu ponaosob. Zahvaljujući konstantnom stručnom usavrššavanju kao i pracenju najnovijih svetskih trendova i dostignuća u stomatologiji našš tim će Vam predložiti najbolje reššenje u datom trenutku, a sve sa ciljem da Vam pružimo najkvalitetniju uslugu.
ELEMENTS DENTAL OFFICE - Dr. Abdulla S. Zoobi, DDS
Cosmetic, Inplanst & Family Dentist
28-36 Steinway St. Astoria, NY 11103 (od ponedeljka do subote)
718-777-9662, Fax: 718-777-9682


Office in Manhattan
352 East 51 Street
New York NY 10022 (srijedom i petkom)
212 668-8400
Nove donacije za djecu sa posebnim potrebama i porodice slabog materijalnog stanja    (20. jul 2017)
   Poštovana redakcijo, dragi čitaoci, uvazeni donatori,
Kako prethodnih godina tako i ove, postoji volja ljudi odnosno donatora koji prikazuju zelju za pomoc nasem udruzenju. Ponovo se dokazalo i to sa veoma velikom podrskom iz New Yorka, odlukom da se novac preostao od iftara, u iznosu od $3,360, pokloni nasoj djeci i omladi sa posebnim potrebama i porodicama slabog materijalnog stanja. Za tu odluku su zahvalni Ago Kolenovic Almir Bektesevic Sajo Deljanin kao i hadzi Smajo Srdanovic.
Stoga u ime djece i omladine u nasem udruzenju, porodica koje cemo opskrbiti namjernicama i u svoje licno ime upucujemo veliko hvala. Nek dragi Allah svim ljudima dobre volje i donatorima da nafaku.
S postovanjem,
Bela Markovic Medunjanin, predsjednica NVU"HELP" Plav
Prodaje se kuća u Sokolović koloniji (Sarajevo)  (20. jul 2017)
  Prodaje se kuca sa dva stana u Sokolović koloniji (Sarajevo). Svaki stan je dvosoban, površine 100m2 i svaki ima zaseban ulaz, grejanje i elektriku. Kuća se nalazi na placu površine od 4 ara, sa garažom i upravo je renovirana.
Posjeduje sve neophodne dozvole i svi papiri su 1/1
Kontakt: Mujo Bešković 860 581 0711 (viber).
Cijena po dogovoru.
Emisija: Agrosaznanje - Nufrija-Nufko Mulamekic - Gusinje    (20. jul 2017)
Dijaspora iz New Yorka podrzava zahtjeve za obustavu izgradnje mini hidrocentrala u zavicaju.    (20. jul 2017)
   Dijaspora Plava i Gusinja, pogotovu ona iz New Yorka, i ako hiljadama kolimetara daleko, uvjek je sa paznom pratila dogadjaje u zavicaju. Bilo kao direktni ucesnik istih ili samo kao aktivni posmatrac u vidu sugestija.
Najjnovija zbivanja u vezi najave izgradjnje novih mini hidrocentrala, kao i predstojeci protesni skup, odnosno protesno okuplajnje gradjana predvidjeno za u PETAK, 21. jula u Plavu, itekako su "uzburkala duhove" medju nasom dijasporom New Yorku. Razlog vise ako se zna da ogromnom broju gradjana Plava, koji trenutno radi u New Yorku i okolini, izgradnja novih mini hidrocentrala je direktno povezna i ugrozava vodosnabdijevanje njihovih zemljisnih posjeda. Iz tih razloga u New Yorku je formiran odbor, na celu sa Hajrom Ljaljicem, kojega cine jos i: Dino Redzic, Seco Basic, Gutic Izet-Zeko i Izet Sabovic.
Oni bezrezervno podrzavaju odluke koje su prije dvije noci donijeli predstavnici gradjana mjesnih zajednica na sjeveru Crne Gore, u kojima je predvidjena izgradnja mini hidrocentrala, da se stane u odbranu rijeka i voda, koje su od zivotnog znacaja za opstanak stanovnistva na tim prostorima.
Takodje, kako nam rece Hajro Ljaljic, podrzavaju predstojeci PROTEST zakazan za PETAK, 21. jula u 5 minuta do 12 na podne, i pozivaju gradjane opstina Plav i Gusinje da se odazovu u sto vecem broju.
Ujedno porucuju da je dijaspora spremna da u svakom obliku pomogne, odnosno moralno i materijalno, kako rekose, opravdane zahtjeve gradjana za stopiranje daljnje izgradnje mini hidrocentrala, sto podrazumjeva i obracanje Evropskom sudu za ljudska prava sa sjedistem u Strazburu, kao krajnjoj istanci. (Gusinje Plav Press)
U Plavu preksjutra protest: Pobuna zbog gradnje hidrocentrala    (19. jul 2017)
Kako su za Portal Sjever CG kazali predstavnici organizicionih odbora, boriće se da odbrane svoje rijeke i vode.
U Plavu je sinoć održan i sastanak predstavnika mjesnih zajednica iz ovih opština u kojima su planirane izgradnje mini hidrocentrale. Predstavnici građana ovih mjesnih zajednica iz opština na sjeveru su se jednoglasno na sastanku dogovorili da svi zajedno krenu u odbranu njihovih rijeka i voda, koje su bitne za njihov opstanak.
“Nećemo odustati od te borbe”, poručuju mještani.
Prema saznanju Portala Sjever CG, Vlada Crne Gore je dala odobrenje čak na 84 rijeke u opštinama na sjeveru da se grade mini hidrocentrale, a da je planirano 170 rijeka na kojim će se graditi.
Mještani Murine su proteklih mjeseci protestovali više puta zbog izgradnje hidrocentrale na lokalitetu Murinska rijeka, Dosova rijeka i Nenov potok.
Koncesionar je krajem juna pokušao da sa mehanizaciom otpočne radove, ali su oko 50 mjesštana Murine od investitora izdejstovali da povuče mehanizaciju. (CdM)
LASER STUDIO 17 (at Sola Salon Studios) - vl. MINA ČEKIĆ   (19. jul 2017)
LASER STUDIO 17 (at Sola Salon Studios) - vl. MINA ČEKIĆ
Microblading Artist
Laser specialist
Cellulite and Fat Removal
Laser Hair Removal

Adresa:
222 EAST 34th Street
NEW YORK N.Y. 10016

Phone: 212 658-1834
E-mail: studio17nyc@gmail.com
Instagram: Laser_Studio_17

Zvanicna web prezentacija Laser Studio 17

Osam osoba iz Plava, Berana i Bijelog Polja osudjeno zbog droge    (19. jul 2017)
Vijece sudije Šefkije Ðeševica u Višem sudu u Bijelom Polju osudilo je osmoricu optuženih iz Bijelog Polja, Plava i Berana zbog krivicnih djela kriminalno udruživanje, nedozvoljena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.
Suad Mujezinovic (39) iz Bijelog Polja osudjen je u odsustvu na 7,6 godina; Halilj Jasavic (30) iz Plava na 3,6 godina koliko je osudjen i njegov sugradjanin Smail Mujovic (30), Žarko Cavic (45) iz Bijelog Polja na 2,1 godinu, Fehim Jasavic (27) iz Plava na 1,6 godina, Rusmir Rugovac (25) iz Berana na 2,6 godina koliko je osudjen i Elvis Jasavic (25) iz Plava i Muhedin Drpljanin (43) iz Bijelog Polja na godinu zatvora.
Prema navodima optužnice Mujezinovic je na teritoriji Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Srbije i Albanije, organizovao kriminalnu grupu, ciji clanovi su uz pomoc više NN lica, izvršili krivicna djela preprodaja droge, u periodu od 30. jula do 01. decembra 2015. godine. (CdM)
Premijer Duško Marković sa čelnicima Plava    (19. jul 2017)
   Vlada Crne Gore snažno je posvećena valorizaciji potencijala Plava i cijelog sjevera kako bi se ojačao ekonomski razvoj tog kraja i obezbijedio bolji i kvalitetniji život građana, kazao je predsjednik Vlade Duško Marković na sastanku sa predsjednikom Opštine Plav Orhanom Šahmanovićem, predsjednikom Skupštine opštine Izetom Hadžimušovićem i savjetnikom predsjednika Opštine Šukrijom Cikotićem, upriličenom povodom predstojećeg Dana opštine Plav.
Marković je čestitao praznik rukovodstvu i građanima i rekao da Vlada želi da zajedno sa lokalnim rukovodstvom nađe rješenja za probleme koji usporavaju realizaciju razvojnih planova.
Šahmanović je kazao da imaju problema sa lokalnim finansijama, te istakao da prevazilaženje izazova sa koncesijama na šume i vode može doprinijeti boljem i kvalitetnijem punjenju budžeta te otvaranju novih radnih mjesta. Iskorišćavanje vodnih resursa kroz gradnju mini hidroelektrana, Šahmanović vidi kao zamajac razvoja za plavsku opštinu... nastavak teksta
EURO Gusinje - PIKNIK 2017 - Nedelja, 30. jul 2017    (19. jul 2017)
Humanitarno Udruženje EURO GUSINJE, nedelja, 30. jula 2017 godine organizuje tradicionalni Piknik na adresi:
GERMAN MASONIC PARK
89 Western Highway, Tappan, NY 10983

• Turnir u malom fudbalu (za djecu i odrasle)
• Turnir u košarci
• Odbojka
• Zaboravljeni sportovi (povlacenje konopca i trcanje u vrecama)
• Atrakcije za najmladje (bounce house, slides, sports interactive)
• Specijaliteti sa roštilja i osvježavajuca pica
• Muzicki program Enver Metjahic
• Informacije na tel. 917-669-4468
• Email: eurogusinje@yahoo.com
German Masonic Park se nalazi na oko 19 milja od NYC
Prodajem kucu na Glavice (Plav)    (19. jul 2017)
Prodajem kucu na Glavice (Plav)sa tri sprata, svaki sprat oko 120 kvadrata.
Plac ima 11 ari.
Moguce je i da se kupi stan po spratu sa 3 ara baste.
Cijena po dogovoru.
Ko je za interesovan moze se javiti na e-mail: jadadic@outlook.de.
Kontakt telefoni :0049-6436-28134 ili 00382-69035894.

Prodajem namješten stan 68 m2 u Plavu.    (18. jul 2017) Prodajem namješten stan 68 m2 u Plavu.
Kontakt telefon: +38267268186
ČIŠĆENJE JETRE ZA SAMO 5 DANA    (18. jul 2017)
Ni jedna bolest se ne pojavljuje preko noći. Bolest srca,rak...skoro sve bolesti se razvijaju mesecima, pa čak i godinama, nakon što jetra prestene da čisti tijelo.

ZAŠTO MORAMO DA ČISTIMO I ISPIRAMO NAŠU JETRU?

Posao jetre jeste da pročisti sve što jedemo i pijemo i ukloni sve što je štetno iz naše svarene hrane prije nego što udje u krvotok. Jetra uklanja holesterol i štetne masti usled preteranog konzumiranja hrane živitinjskog porijekla i uklanja hiljade aditiva u hrani i tečnosti koje konzumiramo. Jetra uklanja sve one štetne materije u krvi, koje bi, ukoliko bi se zadržale, mogle da prouzrokuju srčane napade, moždane udare, probleme sa cirkulacijom, rak, neurološke bolesti i stotine drugih bolest. Nezdrav način života i ishrana prouzrokuju da se jetra umori i sama postaje zapušena istim toksicnim odpadom koji je uklanjala iz vaše krvi. Kad je zapušena i bolesna, jetra ne može da uklanja otrov iz vas. Taj nagomilan odpad čini da jetra oboli, pa čak izaziva i rak jetre. Čišćenjem i ispiranjem jetre, jetra se oslobadja otrovnog sadrčaja, kada je zapušena i pretrpana.
Zato smo napravili program za 5 dana čišćenja jetre. Svaka osoba bi trebala da čisti jetru makar jednom godišnje! Svi koji su zainteresovani da očiste jetru za samo 5 dana prirodnim proizvodima mozete se javiti Pajazitu-Paju Deljanin, (diplomirani ljekar prirodne medicine) na telefon 514 244 8133 i njegovoj supruzi Nazi Deljanin, (diplomirani nutricionist prirodne medicine) na telefon 438 939 6292 ili e-mail: pajo-naza@hotmail.com
Prodaju se dva placa u Rudom Polju (Plav)   (18. jul 2017)
Prodaju se dva placa od po 10 ari. Nalaze se na ekstra lokaciji u Rudom Polju (Plav), 50 metara od ekskluzivnog restorana •ABAS•.
Prilazi sa glavnog puta. Placevi su idealni za izgradnju kuca.

Cijena po dogovoru

Potrebne informacije na brojeve: +382  67 127441  ili   +382  67 569 927 ili  1516 849 8342

TV emisija: Jutro iz gradova - Gusinje, 16. jul 2017    (17. jul 2017)


    TV emisija: Jutro iz gradova - Gusinje, 16. jul 2017
Prodaje se luksuzna vila u Plavu   (17. jul 2017)
   Prodaje se velika i luksuzna vila od 200 m2 sa pet spavacih soba. Kuca se nalazi u Ribarskoj mahali, blizu Plavskog jezera i centra grada.
Na prvom spratu su dve spavace sobe (jedna sa balkonom), kompletan toalet sa bideom i djakuzijem, dnevni boravak i kuhinja sa velikom terasom.
Na drugom spratu su tri spavace sobe, dnevni boravak i skladište. Na drugom spratu takodje ima jedan veliki balkon i jedan mali balkon s pogledom na jezero.
Plac je od 7 ari i takodje ima garaža sa elektrickim vratima od 40 m2. Cijela vila je okružena betonskom ogradom.
O konacnoj cijeni se možemo dogovoriti, i postoji mogucnost placanje u rate.
Za više informacija zvati Miralema na: +38164 322 72 26 ili putem Vibera +4672 280 95 93. Ako se niko ne javi, napišite poruku.


Advokat Edvin Hot - Cohen & Siegel, LLP   (17. jul 2017)
Zakon države New York vam omogućuje da ukoliko ste tokom svog zaposlenja zbog povreda na bolovanju, imate pravo na medicinsko liječenje i obešštećenje (novac). Advokati u naššoj firmi Cohen & Siegel, LLP, sa višše od 25 godina iskustva, mogu vam pomoći u tom slučaju. Imamo kancelarije u White Plains, Brooklyn, Queens, Bronx, i Newburgh.
Pozovite nas i zakažite termin za besplatne konsultacije sa jednim od naših advokata, a mi ćemo se boriti za Vaša prava pod Workers Compensation New York zakon.

Našša šširoka advokatska praksa uključuje predmete u mnogim vrstama povreda. Medju našim brojnim pravnim uslugama, pomažžemo ljudima koji su pretrpjeli povrede i kojima je potrebna pomoć u sljedećim slučajevima:
- Workers' compensation (Radničke nadoknade)
- Social security disability (Socijana sigurnost invaliditeta)
- Work accidents (Nesreće na radu)
- Auto accidents (Auto nesreće)
- Pedestrian accidents (Pješacke nesreće)
- Construction accidents (Povrede na gradjevinskim objektima)
Ako ste vi ili vaš bliznji povredjeni, rado ćemo priuštiti fer procjenu vašeg slučaja. Nudimo besplatne konsultacije, a našši advokati pored engleskog i ššpanskog govore bosanski i crnogorski jezik. Naše naknade se naplaćuju nakon što se završši vašš slučaj, odnosno ako dobijete odštetu.
Da biste zakazali svoje besplatne konsultacije, kontaktirajte na vašem maternjem jeziku advokata EDVIN-a HOT na 917 993 2095 ili pozivom na 914 421 0080, gdje se nalazi našš glavni ured u White Plains, New York.

Law firm "COHEN & SIEGEL, LLP"
IA: Skoro polovina clanova Vlade ne da pristup žiro racunima    (17. jul 2017)
  Predsjednik Vlade Duško Markovic i devet od ukupno 19 ministara, nije dalo saglasnost za provjeru njihovih žiro racuna Agenciji za sprjecavanje korupcije. Medu onima koji ne žele da Agencija ima uvid u njihove žiro racune nalaze se i dva od tri potpredsjednika Vlade – Zoran Pažin, potpredsjednik Vlade za politicki sistem, unutrašnju i vanjsku politiku i ministar pravde i Rafet Husovic, potpredsjednik Vlade za regionalni razvoj, kazala je danas Ana Ðurnic, istraživacica javnih politika u Institutu alternativa.
Potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja, Milutin Simovic, saglasan je da mu Agencija kontroliše bankovne racune.
Medu devet ministara koji nisu dali saglasnost, pored ministra Pažina, nalaze se i ministar odbrane Predrag Boškovic, ministar finansija Darko Radunovic, ministar vanjskih poslova Srdan Darmanovic, ministar prosvjete Damir Šehovic, ministarka ekonomije Dragica Sekulic, ministar saobracaja i pomorstva Osman Nurkovic, ministar zdravlja Kenan Hrapovic i ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišic. (Kolektiv.me)
Prodaje se kuca u Dosudju (Gusinje)   (17. jul 2017)
Kuca na prodaju, pored magistrale u Dosudju (Gusinje), na zemljistu povrsine 5 ari. Sprat i potkrovlje sa kvadraturom od 150 kvadrata i podrum od 36 kvadrata.
Sve ostale nformacija mozete dobiti ako nazovete telefonski broj: 0038970613549

Novih $60 za nastavak lijecenje Emila (Hasan) Gutića. Ukupno u New Yorku $45,220    (17. jul 2017)
   Od Omera Gutic, clana odbora iz New Yorka, koji prikuplja donacije za lijecenje Emila Gutica dostavio nam je ime lica koje je doniralo $60 za Emila Gutica. Rijec je o Ismeti Ibric iz New Yoka

Ukupno za Emila Gutic do sada u SAD je donirano $45,220. Takodje na ovom linku su i ostale donacije iz Plava, SAD i Evrope
Medijski sponzor ove humanitarne akcije je redakcija web magazina Gusinje-Plav.com
Prodajem dvospratnu kucu u Sarajevu   (17. mart 2017)
Prodajem dvospratnu kucu u Sarajevu, sa sentralnim grejanjem, zasebnim ulazima za spratove, na placu od 800 m2, na kojem se nalazi i poslovni prostor.
Papiri uredni 1/1.
Za sve informacije zvati na telefon broj 068 279 801


TV emisija: Jutro iz gradova - Plav, 15. jul 2017    (16. jul 2017)


    TV emisija: Jutro iz gradova - Plav, 15. jul 2017
Emisija: Agrosaznanje - Elijaz Feratovic - Gusinje    (16. jul 2017)
Na predstojeci PIKNIK 2017 za hranu i pice brine restoran ‘’Brothers Pizza’’    (15. jul 2017)
   Za predstojeci PIKNIK 2017, koji ce se odrzati u nedelju, 30 jula i koji organizuje humanitarno udruzenje EURO GUSINJE, svi posjetioce tog dana u German Masonic Parku ne moraju da brinu za hranu i pice, jer ce se za to pobrinuti braca Koljenovic, vlasnici restorana ‘’Brothers Pizza’’

Pored specijaliteta sa rostilja i svih vrsta pica, kod njih mozete naruciti i jagnjece pecenje za taj dan, na brojeve telefona:
Izet 646 242-4664
Almir 917 554-3798.
Sjecanje na JAŠARA RADONCIC   (1966-2015)    (15. jul 2017)
Prosle su dvije godine kako si nas ostavio brate, ali nikako da te zaboravimo. Tvoja iznenadna smrt ostavila nas je u velikoj zalosti jer to niko nije ocekivao. Tvoju plemenitost, tvoj osmjeh i sve sto si ucinio za nas, bice duboko urezano u nasoj dusi. Nek ti Allah dz.s podari lijep dzenet.
Tvoji najmiliji: majka Emina, braca Amir i Šuco, sestra Sanija, snaha Halisa, bratanic Haris, bratanicne Sajma, Altana i Hana.
Svi smo Allahovi i svi se njemu vracamo.
Potrebni radnici u Pranzi Pizza & Restaurant  (14. jul 2017)
Pranzi Pizza & Restaurant
2323 Route 516
Old Bridge NJ 08857

Looking for Experienced:
Pizzaman & Pizza Cook
Waitresses ( counter / phone orders )
delivery guys
Contact: 347-975-3535

Grand opening should be around July 20th
Vukel Group Insurance - Sponzor Piknika 30. jula 2017.   (14. jul 2017)
Vukel Group Insurance Agency
34-18 31st Ave
Astoria NY 11106

Contact: 718 267 1500

Auto - Home - Commersial
Licensed: NY, NJ, PA, CT, FL

Bobby Vukel, president
Plavljanin i Bjelopoljac zbog ubistva i dalje u pritvoru   (14. jul 2017)
Plavljanin Marko Šoškic (24) i Bjelopoljac Aleksandar Konatar (35), koji se terete da su na monstruozan nacin ubili Gordanu Dašic (84) u Plavu, a njenog supruga Vuka brutalno pretukli, ostace u pritvoru jer je Apelacioni sud žalbe njihovih branilaca odbio kao neosnovane.
Pod istragom je i dvadestpetogodišnji Nikola Kneževic, koji se sumnjici da je bio njihov pomagac, odnosno da slucaj nije prijavio policiji iako je znao za zlocin, piše Dan.
Istražitelji u okviru ove istrage potražuju i Baranina B.B. zbog sumnje da je imao komunikaciju sa optuženim Šoškicem i Konatarom.
Kuca Dašica u selu Brezojevica 31. maja se našla na meti provalnika dva sata iza ponoci. Razbojnici su tada ugušili 84-godišnju Gordanu, što je pokazao i nalaz obdukcije. Njen suprug Vuko preživio je pukom srecom. Gordana Dašic je preminula od posljedica povreda koje su joj nanijeli provalnici. Razbojnici su prvo napali Vuka Dašica, vezali ga i tukli dok nije izgubio svijest, a onda su maltretirali staricu. Motiv ovog teškog zlocina bio je novac.
Vuko Dašic je prije dvije nedjelje saslušan u bjelopoljskom tužilaštvu, gdje je kazao da se pridružuje krivicnom gonjenju okrivljenih. On je tužiocu rekao da su razbojnici iz njihove kuce uzeli 600 eura. (Kodex)
Na ahiret je preselio Bajram (Hasov) Kolenovic    (1925 - 2017)   (14. jul 2017)
U New Yorku je jutros, 14. jula na ahiret preselio nas dragi Bajram (Hasov) Kolenovic u 92. godini zivota.
Zdravoglava se odrzava danas, u petak 14. jula od 2 sata poslije podne u Ali-pasinoj dzamiji u Astoriji.
Dzenaza namaz ce se klanjati u subotu 15. jula u 9 sati izjutra, nakon cega ce se izvrsiti dzenaza na Balkan mezarju.
Ozalosceni; supruga Muna, sin Safet, snaha Fahreta, kcerke Ljatifa, Senada Safeta i Suada, brat Ramo, sestre Malja, Vaka i Haska, unucad i ostala mnogobrojna rodbina.
Svi smo Allahovi i svi se njemu vracamo.
Na ahiret je preselio Gutic (Sema) Salih-Saljo    (1938 - 2017)   (14. jul 2017)
U Njemackoj je 9. jula na ahiret preselio Gutic (Sema) Salih-Saljo u 79. godini zivota.
Dzenaza ce se obaviti danas, 14. jula u 14:00 sati na mezarje Sehovica.
Ozalosceni: supruga Sadika, sinovi Nedžad i Senad, sestra Nurija, snaha Eniza, unuci Lejs i Faiz kao i mnogobrojna rodbina i prijatelji.

Svi smo Allahovi i svi se Njemu vraćamo
EURO Gusinje New York - PIKNIK, nedelja, 30. jul 2017    (13. jul 2017)
Humanitarno Udruženje EURO GUSINJE, nedelja, 30. jula 2017 godine organizuje tradicionalni Piknik na adresi:
GERMAN MASONIC PARK
89 Western Highway, Tappan, NY 10983

• Turnir u malom fudbalu (za djecu i odrasle)
• Turnir u košarci
• Odbojka
• Zaboravljeni sportovi (povlacenje konopca i trčanje u vrećama)
• Atrakcije za najmladje (bounce house, slides, sports interactive)
• Specijaliteti sa roštilja i osvježavajuća pića
• Muzički program Enver Metjahić
• Informacije na tel. 917-669-4468
• Email: eurogusinje@yahoo.com
German Masonic Park se nalazi na oko 19 milja od NYC
U Crnoj Gori se vise umire nego sto se radja  (13. jul 2017)
U Crnoj Gori zabilježen je negativan prirodni priraštaj u prvom kvartalu ove godine.
Prema podacima MONSTAT-a, za prva cetiri mjeseca broj umrlih veci je za 117 od broja rodenih, a neslavni rekord zabilježen je u Pljevljima. U toj opštini, u kojoj godinama više ljudi umire nego što se rada, prirodni priraštaj iznosio je minus 98 - umrlo je 162 ljudi, a rodeno 64 djece.
Cak 16 opština u prvih cetiri mjeseca imalo negativan prirodni priraštaj i vecina je sa sjevera. Iza Pljevalja, najveci negativni prirodni priraštaj registrovan je u Nikšicu - minus 80, Beranama (-39), Cetinju i Kolašinu (-22), Žabljaku (-20), Plužinama (-19), Bijelom Polju (-18), Mojkovcu (-17), Gusinju (-15), Andrijevici, Herceg Novom i Ulcinju (-13), Petnjici (-7), Danilovgradu (-6) i Šavniku (-5).
Od gradova na sjeveru, jedino Rožaje (45) i Plav (2) imaju pozitivan prirodni priraštaj. (Vijesti)
U Crnoj Gori ljekovi na recept i u privatnim apotekama (13. jul 2017)
Vlada je jucer je usvojila Odluku o dopuni Odluke o mreži zdravstvenih ustanova kojom se gradanima omogucava da uz recept ljekove dobiju i kod apoteka ciji je osnivac drugo pravno i/ili fizicko lice, sa kojom Fond za zdravstveno osiguranje.
Kako je saopšteno, Odluka je donešena u cilju vece dostupnosti ljekova i kontinuiranog snadbijevanja gradana i zdravstvenih ustanova ciji je osnivac država.
Recept koji je propisan od izabranog doktora moci da se realizuje, osim u 53 apoteke „Montefarma“ i u više od 250 apoteka, koje imaju mogucnost da zakljuce ugovor sa Fondom. (PCEN)
Čestitka amb. Zeljka Stamatovića povodom 13 jula-Dana državnosti Crne Gore  (13. jul 2017)
Svim iseljinicima porojeklom iz Crne Gore upućujem iskrene čestitke, povodom Dana drzavnosti naše domovine i njenog hiljadugodišnjeg trajanja.
13 JUL je jedan od najznacajnijih datuma u istoriji Crne Gore,kako 1878 kada je priznata kao nezavisna una Kongresu u Berlinu,tako i 1941godine kada su u antifašističkoj borbi dodatno potvrđene njene tradicionalne vrijednosti zasnovane na multinacionalnoj, multikulturalnoj i multivjerskoj tradiciji i stvoreni uslovi za obnovu nezavisnoti i buduće državnosti na principima jednakosti,ravnopravnosti i zajedništva svih njenih građana.
Napredak Crne Gore je evidentan, ne samo učlanjenjem u NATO,Savez savremenih država svijeta, nego i njenim uspjehom u evropskim integracijama i ekonomskom napretku, čemu svakako pripadnici iseljenika u SAD-u daju značajan doprinos.
Uz najiskrenije čestitke,
Amb. Zeljko Stamatović, generalni konzul CG u Njujorku

Congratulation on the occasion of July 13 - Statehood Day of Montenegro
I send sincere congratulations to all the migrants from the country of Montenegro, on the occasion of the Statehood Day of our homeland and its millennium.
With the most sincere congratulations
Amb. Zeljko Stamatovic, Consul General
Sjecanje na Durakovic Ahmeta Elvira    (1975-2016)   (13. jul 2017)
Danas, 13. jula 2017 navrsava se tuzna godina od kada nijesi sa nama nas dragi brat Durakovic Ahmeta Elvir
Sa velikim bolom i tugom u nasim srcima, ne mozemo da vjerujemo da te nema nas dragi brate Elvire, a jos teze se pomirit sa sudbinom da si nas zauvjek napustio.
Zauvjek je nestao tvoj pogled pun ljubavi i dobrote sa kojima si nas uvjek docekivao tvoje najniljije. Otisao si tiho bez zadnjeg pozdrava. A bio se pun zivota a nas ostavio vjecno u bol i tugu za tvojim prerano prekinutim zivotom ostale samo bolne uspomene.
Uvjek ces biti u nasim srcima, mnogo nam nedostajes nas dragi brate Elvire. Bili smo ponosni sto smo te imali nikad te nemozemo zaboravit i uvjek cemo se sjecati na tebe i na tvoju lijepu mladinu i sve sto si nam bio ostaces zauvjek sa nama.
Neka ti dragi Allah podari djenet, tvoja Braca Ragip i Eriz, sestre Zineta i Sabaeta i zetovi Bedrija Deljanin i Safet Deljanin, snahe Bisera i Izeta, brastvo Durakovic, rodbina i prijatelji.
Čestitka rukovodstva opštine Gusinje u povodu Dana državnosti   (12. jul 2017)
Povodom 13. Jula, Dana državnosti, u ime opštine Gusinje kao i naše lično ime, svim građankama i građanima Gusinja i Crne Gore upućujemo najiskrenije čestitke. Dan je kada evociramo uspomene na period kada je Crna Gora dobila međunarodno pravno priznanje. Takodje se podsjećamo na trenutke naših predaka koji su podigli ustanak protiv fašističkog okupatora. Zahvaljujući očuvanim i trajnim vrijednostima naših predaka, Crna Gora je demokratska i stabilna multietnička država, a zahvaljujući novijim generacijama nezavisna medjunarodno priznata država i članica NATO saveza koja krupnim koracima gradi put ka evropskoj budućnosti.
Uvaženi sugrađani i sugradjanke još jednom Vam čestitamo Dan državnosti uz želju da provedete u dobrom zdravlju i raspoloženju.
Anela Čekić, predsjednica opštine
Dženadin Radončić, predsjednik skupštine
Huso Brdakić, potpredsjednik opštine
Odgovor mr. Husa Bradakica potpredsjednika opštine Gusinje    (12. jul 2017)
 Poštovani predstavnici Humanitarnog udruženja Euro Gusinje, uvaženi predsjednice gospodine Radoncic,
koristim priliku da Vam se srdacno zahvalim za upucenu cestitku povodom mojeg stupanja na funkciji potpredsjednika opštine Gusinje. Siguran sam da cemo zajedno znacajno unaprijediti funkcionisanje naše opštine i uciniti napore da što bolje i brže realizujemo naše buduce zajednicke projekte.
U opštini Gusinje i meni licno uvijek možete imati pouzdanog partnera a sve u pravcu da naša saradnja bude plod mnogo realizovanih projekata na obostrano zadovoljstvo. Ocekujem da cemo vec tokom Vašeg boravka na ljetnjim odmorima znati da Vam se zahvalimo za do sada ucinjeno kao i da zajedno definišemo našu dalju saradnju za koju vjerujem da ce kao uspješna biti predstavljena na Vašoj tradicionalnoj Veceri Dijaspore.
U nadi da cemo i kroz skorije konkretne aktivnosti nastaviti do sada vec ostvarenu saradnju sa opštinom Gusinje srdacno Vas pozdravljam...
S poštovanjem,
mr Huso Brdakic, potpredsjednik opštine Gusinje
Novih $500 za nastavak lijecenje Emila (Hasan) Gutića. Ukupno u New Yorku $45,160    (12. jul 2017)
Zeko Gutic, clan odbora iz New Yorka, koji prikuplja donacije za lijecenje Emila Gutica dostavio nam je ime lica koja su donirala $500.
To su sljedeca lica:Cekic Suco 100, Cekic Fako 100, Cekic Ramo 100, Cekic Rusmir 100, Cekic Ragip 100
Ukupno za Emila Gutic do sada u SAD je donirano $45,160. Takodje na ovom linku su i ostale donacije iz Plava, SAD i Evrope
Medijski sponzor ove humanitarne akcije je redakcija web magazina Gusinje-Plav.com
Ministar Nuhodzic u posjeti opstini Gusinje    (11. jul 2017)
Danas je u redovnoj posjeti Opstini Gusinje boravio ministar unutrasnjih poslova Mevludin Nuhodzic, direktor Uprave policije Slavko Stojanovic, sef kriminalisticke policije Enis Bakovic i sef saobracajne Nikola Janjusevic sa svojim saradnicima.
Ministar Nuhodžić je saopštio da je Vlada u kontinuitetu posvećena daljem razvoju sjevernog regiona naše države. U tom kontekstu, naveo da podržava opredjeljenje opštine da, koristeći vlastite potencijale, obezbijede viši nivo ekonomskog i društvenog napretka. Takodje prilikom posjete opštini Gusinje, ministar Nuhodžić i predsjednica Opštine Gusinje Anela Čekić zajedno sa saradnicima su obišli postojeći objekat Stanice policije i Filijale za građanska stanja, za čiju rekonstrukciju su opredijeljena sredstva iz budžeta.
Predstavnici lokalne uprave zajedno sa predsjednicom su upoznali ministra Nuhodzica sa aktuelnim projektima i razvojnim planovima. Takođe, izrazena su očekivanje da će vlast nastaviti da pruža pomoć u projektima putne infrastrukture i valorizacije turističkih resursa.
Ministar Nuhodžić je istakao spremnost Vlade i Ministarstva unutrašnjih poslova da, u partnerstvu sa lokalnim administracijama, realizuju sve što je neophodno za osiguranje bezbjednosti, kvalitetnog javnog reda i mira i bolji i kvalitetniji život građana.
Sastanku su pored predsjednice opstine Gusinje gdjice Anele Cekic prisustvovali i njeni saradnici predsjednik SO Dzenadin Radoncic, potpredsjednik opstine mr Huso Brdakic i direktor direkcije za investicije Semso Jarovic. (Gusinje Plav Press)
Finansijski izvjestaj u vezi priredjenih iftara    (11. jul 2017)
Poštovani džematlije es selam alejkum.
Sa malim zakašnjenjem želimo da se u nase ime zahvalimo svim ljudima dobre volje koji su podržali našu akciju priredivanja iftara u našoj Ali pasinoj džamiji u Astoriji. Da postoji volja ljudi koji prikazuju želju za našom dzamijom to se i ovoga puta dokazalo, sa veoma velikom podrškom od naših dzematlija. Zato, našim dragim donatorima želimo da im se zahvalimo i poželimo da im Allah u kabul upise i nadoknadi imetak.
Isto tako naša obaveza je da vam ispostavimo i finansijsko stanje utrosenog novca. Ukupno od naših i vaših donacija je prikupljeno $35,000. Od tog iznosa je isplaceno:
- nadoknade radnicama: Safeti Jahjagic, Zineti Ljuljanaj i Sultani Omeragic: ukupno $7,100. - meso koje je kupovano u prodavnicu KOHA $8,354.
- kupovina u Castco i ostale namjernice ukupno $16,186.
Želimo da kažemo da je od svih donacija ostalo viska $3,360.
U pred dogovoru sa Smajom Srdanovicem i Agom Koljenovic dogovorili smo se, da ako ostane viska para taj novac bude doniram u humanitarne svrhe i to humanitarnoj organizaciji HELP u Plavu, za pomoc djeci sa urodenim poteškocama, tako da želimo da toj djeci koliko toliko vratimo osmjeh na licu i napravimo njih srecnim.
Ovom prilikom zelimo da se zahvalimo redakciji web portala Gusinje-Plav.com, koja je dostojanstveno ispratila i objavljivala iftare.
Srdacan pozdrav za sve vas od Saja Deljanin i Almira Bektesevic
DA SE NIKAD NE ZABORAVI   (11. jul 2017)
U New Yorku odrzan sastanak predstavnika udruzenja porijeklom iz Crne Gore    (10. jul 2017)
  Na zahtjev Uprave za dijaspore Crne Gore, u New Yorku je u organizaciji Ruzdije Jarovica, potpresjednika Savjeta za saradnju sa iseljenicima, u nedelju je odrzan sastanak predstavnika udruzenja porijeklom iz Crne Gore, koja djeluju u SAD. Tema sastanka su bila sva pitanja koja mi u dijaspori smatramo bitnim i korisnim kako u dijaspori, tako i u Crnoj Gori.
Ovom sastanku, koji je odrzan u Generalnom konzulatu Crne Gore u New Yorku, prisustvovao je generaln konzul ambasador Zeljko Stamatovic. Takodje, bio je prisutan i predstavnik udruzenja Cetinje iz Indijane.
Jednom rijecju ovom sastanku su prisustvovali predstavnici udruzenja koji za sobom imaju videne rezultate rada i zavidan broj clanova.
Valja istaci, da su na licni zahtjev, ovom sastanku prisustvovali i predstavnici grupe gradjana iz Plava, koji zive i rade u New Yorku, koji su iznijeli opravdane primjedbe na trenutnu situaciju u opstini Plav, vezane za izgradnju trece mini hidroelktrane, koja je ovih dana uzburkala javnost kako u zavicaju, tako i u dijaspori.
Zapisnik sa ovog sastanka ce biti proslijedjen Upravi za dijasporu.
Sastanak su medijski propratili Sead Hodzic, vlasnik revije Fokus i Rafet Hot, glavni urednik web magazina Gusinje-Plav.com.
Na ahiret je preselila Hasnija Nikocevic, rodj. Kolašinac    (1934 - 2017)   (10. jul 2017)
Jutros, 10. jula 2017 u Dosudju, (Gusinje) je na ahiret preselila Hasnija Nikocevic, rodjena Kolasinac u 83. godini zivota.

Dzenaza krece sjutra, 11. jula u 2 sata poslije podne od Nove fzamije, a dzenaza namaz ce se klanjati u Vezirovoj dzamiji.
Ozalosceni: sinovi Ferat, Esad i Mirsad, kcerka Senada, bratstva Nikocevic i Kolasinac, i ostala mnogobrojna rodbina.

Svi smo Allahovi i svi se njemu vracamo
Ko je kriv? Narod ili lideri? Svi krivi-niko odgovoran. Narod ponavljac, prevaren i opljackan svojom greškom?   (10. jul 2017)
  Piše: prof. Dzemail Hot
Narod je u globalu dobar, ali....
Cini se da živimo u vremenu kad ono narod obicno kaže "je .. lud zbunjenog". U ovom vrucem ljetnjem vremenu , kad mnogi planiraju ili su vec otputovali za domovinu uliti zavicaj kako god hoceš možete ga nazvati. Vecina niti zna šta ih tamo ceka ili na šta ce naici. No to je druga tema.
Pored ekonomske problematike i dostojanstvenog života, u moru neimaština s kojim se svakodnevno suocava nas narod, bez obzira na boje i razlike koje mu neki radikalni tupusi namecu.
Boraveci u domovini, bio sam pune cetiri hefte preko bare. Sve u svemu, lijep osjecaj sto sam bio u mjesecu Božje milosti, rahmeta Ramazanu, kad se prema izvorima Islama kaže da su u tom svetom mjesecu "shejtani svezani"!!!). Mnogo puta za vrijeme mog boravka, gledajuci informativne emisije na TV i citajuci pisane medije , pitao sam se kako u na ovom prolaznom dunjaluku zavezati (djavolje kolo) s' kojim se svakodnoveno srecemo pojedinih prevaranata, hopstaplera, ratnih i drugih profitera koji nemaju ni duše niti srca (a doduše nisu ni imali) koji u zadnjih 25 godina pljackaju sve sto mogu i to danas cine guleci i onako izguljenu kožu ojadenog naroda. A narod kao narod, znajuci sve to nepopravljivo daje glas za te tzv. "kvazi vodje koje nekoliko decenija bira"... nastavak teksta
Adem Ado Mulić (10. Jul 2015)    (10. jul 2015 - 10. jul 2017)   (10. jul 2017)
Prodje i ova teška godina druga, a nama bol osta ista. Roditeljska bol nikad ne blijedi isto kao sunce što sija, tvoja bol je usijana u našim srcima...sine nedostaješ kao nebu sunce, tvoja dobrota i snaga koja si bio uz nas.
Vole te tvoji babo Dzeko i majka Mida najvise na svijetu!
Adem Ado Mulić (10. Jul 2015)    (10. jul 2015 - 10. jul 2017)   (10. jul 2017)
Prodjose i pune dvije godine...kao dva vijeka a svakim danom bol osta ista, kao da je danas bilo. Moj jedini BRATE! Zauvijek ćeš ostati u našim srcima. Tvoja dobrota i ljubav, tvoja djela i život koji je ostao i ako tebe nema...ostalo je ime da se pominje svakim trenom...i da se podseća na tebe.
Tvoj jedini brat Amel, snaha Aida i bratanić Ado!
Čestitka na izboru za podpredsjednika opštine Gusinje    (9. jul 2017)
  Poštovani gospodine Brdakić,
Želim da Vam čestitam što ste preuzeli na sebe važnu ulogu da obavljate funkciju podpresjednika opštine Gusinje. Duboko me obradovala vijest da ste Vi izabrani na tako odgovornu funkciju.
Ne sumnjam da ćete svojim radom i rezultatima doprinijeti da se naša opština konačno počne razvijati, a samim tim i život u njoj poboljšati.
U ime UO Euro Gusinje Vas pozdravljam i želim mnogo uspjeha i nadam se da će saradnja lokalne samouprave i Humanitarnog udruzenja Euro Gusinje biti podignuta na još veći nivo.
Humanitarno udruzenje, Euro Gusinje
Mihret Radoncic, predsjednik
Demir Bajrovic (DPS) imenovan je za VD Direktora d.o.o „Komunalne djelatnosti“ Gusinje    (9. jul 2017)
   Odbor direktora (sastav: Edin Mulic-predsjednik, Myftar Balidemaj, Semih Nikocevic) je na jucerašnjoj sjednici, a na osnovu statuta Društva sa ogranicenom odgovornošcu "Komunalne djelatnosti" Gusinje imenovao VD Direktora Demira Bajrovica, Diplomirani pravnik-kriminalista.
Imenovanjem VD Direktora stvaraju se uslovi za obavljanje poslova i radnih zadataka društva.
Demir Bajrovic je službenik opštine Gusinje, odbornik u I i II sazivu Skupštine opštine Gusinje, visoki funkcioner Opštinskog odbora DPS Gusinje, te clan Izvršnog i Opštinskog odbora.
Da bi ste prociali CV odnosno biografiju VD Direktora Demira Bajrovica kliknite: C V - B I O G R A F I J A     
Rafet Hot, gl. urednik
Memorijalni turnir u malom fudbalu "ELMAZ MAZO CEKIC"    (9. jul 2017)
U nedelju, 9. jula u Gusinju, na skolskom poligonu pocinje
Memorijalni turnir u malom fudbalu
"ELMAZ MAZO CEKIC"

Ekipe uplacuju po 80 eura, a igra se po sistemu 4+1 - tri izmjene.

Nagrade:
Prvo mjesto $3,500.00,
Drugo mjesto $1,000.00
Trece mjesto $500.00

Kontakt telefoni:
Emir Cekic 069 554 204
Samin Radoncic 069 422 818
Enko Omeragic 069 237 220

Organizator:
"DRUSTVO" New York
Na ahiret je preselio Skender (Ibrahima) Julević    (1960-2017)   (9. jul 2017)
   U petak, 7. jula je u Gusinju na ahiret u 56. godini zivota preselio Skender (Ibrahima) Julević. Dzenaza ce biti obavljena na mezarju u Gusinju, danas u nedelju, 9. jula 2017 i krece ispred Nove dzamije u 2 sata poslije podne.
Ozalosceni: majka Nafija, braca Sadrija, Abaz i Bajram sa porodicama, bratstvo Julevic i ostala mnogobrojna rodbina.
Svi smo Allahovi i svi se njemu vracamo
Osman Nurkovic: Husovic nece podnijeti ostavku    (7. jul 2017)
Ministar saobracaja i pomorstva Osman Nurkovic saopštio je da nece preuzeti funkciju predsjednika Bošnjacke stranke (BS), te da njen lider Rafet Husovic nece podnijeti ostavku.
U medijima je ranije objavljena informacija da ce Husovic na sjednici Glavnog odbora BS, koja ce sjutra biti održana u Rožajama, podnijeti ostavku, te da bi ga funkciju predsjednika partije mogao mogao preuzeti Nurkovic.
Nurkovic je Televiziji Vijesti saopštio da su medijski napisi o tome da bi mogao da preuzme rukovodenje strankom spekulacije.
"Rafet Husovic nema namjeru da se povlaci", naveo je Nurkovic i dodao da ne postoje nikakvi krupni problemi u stranci, prenosi RTCG.
Istovremeno je juce portparol BS-a, Sead Šahman, saopštio za Televiziju Crne Gore da ce ta partija na sjutrašnjem Glavnom odboru "razgovarati o nastupu na predstojecim lokalnim izborima, a ne o temama o kojima se spekuliše".
"Kljucna tema na redovnoj sjednici GO BS-a zakazane za subotu u Rožajama, bice nastup na predstojecim lokalnim izborima. Dakle, pripremamo se za važne lokalne izbore, koji slijede u toku ove, i naredne godine. Na dnevnom redu nece biti odredene spekulacije, vec strategija koja ce omoguciti da stranka napravi najbolji rezultat", rekao je Šahman.
Nove donacije za djecu sa posebnim potrebama i porodice slabog materijalnog stanja    (7. jul 2017)
   Donacija za djecu s poteskovama u razvoju kao i za stanovnistvo s tezim materijalnim primanjima.
Donatori su:
Vasel Marku Camaj $200,
Esko i Hasna Pupovic $160,
Hakhaj Haxhija i Hajrija 100€,
Faro Hodzic $100.
Uz veliku duznost i postovanje prema donatorima upucujemo veliko Hvala.
S postovanjem oresjednik udruzenja Bela Medunjanin (Gusinje Plav Press)
Sjecanje na Šahmanović Vaku, rodj. Koljenović    (2015-2017)   (7. jul 2017)
   Danas, 7. jula navrsile su se dvije godine od kako nas napusti nasa supruga i majka Vaka Šahmanovic, rodj. Koljenovic. Godine prolaze, a tuga ostaje. I sve nam je teze bez tebe.
Tvoji najmiliji: suprug Ibro, sinovi Beki i Deni, kcerke Aida i Albina, snaha Ardita i mnogobrojna unucad.
Sjecanje na Šahmanović Vaku, rodj. Koljenović    (2015-2017)   (7. jul 2017)
   Danas, 7. jula navršavaju se dvije godine od kad nas ostavi naša draga sestra Vaka.
Neka ti Allah dz.s. podari lijep dženet i vječni rahmet.
Tvoja braca: Hamdo, Šeko, Husko, Ljana, Zamo, Fiko i Beli, i sestra Saka
Potrebni radnici u Pranzi Pizza & Restaurant  (6. jul 2017)
Pranzi Pizza & Restaurant
2323 Route 516
Old Bridge NJ 08857

Looking for Experienced:
Pizzaman & Pizza Cook
Waitresses ( counter / phone orders )
delivery guys
Contact: 347-975-3535

Grand opening should be around July 20th
Ismet Šujak za potrebe suncanja i kupanja na Plavskom jezeru nudi besplatno svoje zemljiste   (6. jul 2017)
Ljeto je u punom zamahu. Dnevne temperature u zavicaju vec sada dostizu temperature preko 35 stepeni celzijusovih. Svakako na tim vrucinama treba pronaci nacina da se rashvadite, a Plavsko jesero je jedno od najidealnijih mjesta za to.
Nas poznati biznismen Ismet Šujak, nedavno je uz samo Plavsko jezero, kupio zemljiste koje je voljan ustupiti besplatno na koriscenje Gusinjanima i Plavljanima, onosno za potrebe suncanja i kupanja na Plavskom jezeru, u ovim vrelim danima.
Do ovog lokaliteta mozete doci kolima ako koristite put pored Šehidske dzamije u Vojnom selu, sve do samog kraja, gdje je smjestena "prva livada", koja moze da se koristi kao parking prostor, a dalje livade za suncanje i kupanje.
Za detaljnije informacije kako doci do ovog imanja na obali Plavskog jezera, mozete da se obratite u Plavu - Enveru Muminovicu. (Gusinje Plav Press)
Rafet Husovic podnosi ostavku na funkciju predsjednika Bošnjačke stranke?    (5. jul 2017)
Na sjednici Glavnog odbora Bošnjacke stranke, zakazanoj za subotu u Rožajama, Rafet Husovic podnijece ostavku na funkciju predsjednika BS, saznaje Antena M.
Husovic je o svojoj namjeri obavijestio samo članove Predsjedništva BS, jer, kako tvrdi naš izvor, želi da izbjegne eventualne pritiske da se predomisli i ostane na celu stranke. Nezvanično, svoju je odluku obrazložio umorom i željom da uzme predah od političkih obaveza. Na Dnevnom redu sjednice GO i nema tacke koja bi ukazivala da se sprema nešto krupno. No, Husovic ce, navodno, iskoristiti raspravu o aktivnostima partije u narednom periodu da obavijesti clanove Glavnog odbora o svojoj odluci. Nakon toga, trebalo bi da bude izabrana Radna grupa, sa zadatkom da pripremi vanredni kongres BS, na kojem ce biti izabran Husovicev nasljednik.
Za predsjednika Bošnjacke stranke Rafet Husovic izabran je 26. februara 2006., a reizabran je još dva puta – na Drugom kongresu BS 2011. i na Trecem kongresu 25. jula 2015. Odlazak Husovica sa funkcije predsjednika BS vjerovatno bi značio i njegovo napuštanje Vlade, u kojoj je od 2009., prvo kao ministar bez portfelja, a od 2012. na mjestu potpredsjednika.
Dobri poznavaoci prilika u stranci procjenjuju da bi odlaskom Husovica, kao covjeka izuzetnog ugleda u BS i bošnjačkom korpusu, sa odličnim vezama u regionu i islamskim državama, mogla da bude narušena stabilnost Bošnjacke stranke.
Husovic je svojim autoritetom uspijevao da marginalizuje uticaj "jastrebova u stranci", da se suprotstavi agresivnoj kampanji Zukorliceve ekspoziture u Crnoj Gori – BDZ i uplivu ruskog uticaja, preko čečenskog lidera Ramzana Kadirova. (Antena M)
Novih $600 za nastavak lijecenje Emila (Hasan) Gutića. Ukupno u New Yorku $44,660    (5. jul 2017)
Omer Gutic, clana odbora iz New Yorka, koji prikuplja donacije za lijecenje Emila Gutica dostavio nam je ime lica koja su donirala $600 za Emila Gutica.
To su sljedeca lica:
Ruzdo Durakovic $100*, 
Shpen Cosovic $100 Redzematovic Azema Rifat $100 Sahmanovic Haljilj $200 
Koljenovic Džeri $100
Ukupno za Emila Gutic do sada u SAD je donirano $44,660. Takodje na ovom linku su i ostale donacije iz Plava, SAD i Evrope
Medijski sponzor ove humanitarne akcije je redakcija web magazina Gusinje-Plav.com
Dzenan Radoncic: Od fudbalera do poljoprivrednika   (4. jul 2017)
Doktor interne medicine - Jasmina Krstic, New York   (4. jul 2017)
Doktor internista Jasmina Krstic, je zavrsila specijalizaciju na Mount Sinai School of Medicine Residency New York - Program in Internal Medicine.

Ordinacija gdje je mozete posjetiti nalazi se na adresi:
132 East 76 Street Suite 2G
New York, NY 10021

Posjete mozete zakazati na:
Tel.: 212 - 794 - 0833
Fax. 212 - 585 - 1764
Nastavak Stranice (News Archive)


ZABRANJENO JE PREUZIMATI TEKSTOVE I FOTOGRAFIJE BEZ SAGLASNOSTI REDAKCIJE
TUDJI TEKSTOVI I SAOPSTENJA NE MORAJU DA ODRAZAVAJU STAVOVE I MISLJENJA REDAKCIJE


Redakcija:

     Rafet Hot         Selim Cekic        Nuki Lucevic     Senad Sehovic     Hamo Mulic       Mirza Vukelj     Radoncic MisoContact us | P-G Studenti | Knjiga Gostiju | Glavna Stranica
"Copyright www.Gusinje-Plav.Com - All Rights Reserved"